OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE R/1/2017 na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/2/2017 na przeprowadzenie monitoringu miejsc lęgowych rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE R/6/2017 na dostawę lunety ze statywem [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 04.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/7/2017 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie kwiecień 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/8/2017 na przeprowadzenie obrączkowania rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/9/2017 na przeprowadzenie oceny liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/10/2017 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – patroli wodnych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 08.05.2017

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 09.05.2017

ODPOWIEDŹ do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 10.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 2 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 10.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 3 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 11.05.2017

ODPOWIEDŹ nr 4 do: ZAPYTANIE OFERTOWE R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 11.05.2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/5/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/3.1/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE R/5.1/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 30.05.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/6/2017 na dostawę lunety ze statywem [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 06.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/7/2017 na prowadzenie koordynacji projektu w okresie kwiecień 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/3/2017 na prowadzenie księgowości projektu w okresie maj 2017r. – grudzień 2020 r. [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/2/2017 na przeprowadzenie monitoringu miejsc lęgowych rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/8/2017 na przeprowadzenie obrączkowania rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/9/2017 na przeprowadzenie oceny liczebności drapieżników obcych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/10/2017 na przeprowadzenie akcji informacyjnej – patroli wodnych przy koloniach rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/1/2017 na wykonanie, instalację i konserwację platform gniazdowych dla rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry w latach 2017-2020 [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 12.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/5.1/2017 na dostawę drona wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 13.06.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO R/4/2017 na dostawę łodzi z silnikiem wraz z akcesoriami [kliknij aby pobrać]. Data umieszczenia 21.06.2017
 


© Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  |  Design: Mateusz Atroszko