ZTP

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
e-mail: ztp@ztp.org.pl

KRS: 0000115468
REGON: 810681817
PKO BP I O/Szczecin: 70102047950000940200833145

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dziko żyjących zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Naszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa przyrodniczego jako dobra wspólnego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, jeśli popierasz nasze działania i chcesz je wesprzeć przekaż 1% podatku na naszą organizację, nasz KRS: 0000115468.

————————————————————————————————————–

Z uwagi na sytuację pandemiczną zebrania ZTP nie odbywają się do odwołania.


Zwykle zebrania ZTP odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w okresie roku akademickiego (od października do czerwca) w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego o godz. 17:30

ul. Wąska 13, Szczecin, III piętro, sala 307

Zdjęcia na banerach: Miłosz Kowalewski i Piotr Chara